IFC

IFC

Projekat Mikrofinansiranja u Bosni i Hercegovini je jedan od Projekata Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članice grupacije Svjetske Banke. Cilj ovog projekta je da građani koji nisu u mogućnosti da redovno otplaćuju svoja kreditna dugovanja finansijskim institucijama dobiju besplatne pravne i finansijske savjete.
Savez općina i gradova FBiH se aktivno uključio u ovaj Projekat. Zainteresovane općine će putem Saveza potipisati Kooperativni ugovor sa IFC-om kojim će se obavezati da jedan ili dva općinska uposlenika završe besplatne treninge (koje finansira IFC) kako bi u narednom periodu adekvatno mogli odgovoriti na upite klijenata koji se budu javljali.
Kontakt osoba u Savezu je g-đica Mirela Čaušević  (tel. 033 216 502, ili mirela@sogfbih.ba)