Održiva urbana mobilnost u Jugoistočnoj Evropi

Održiba urbana mobilnost

Savez općina i gradova FBiH i GIZ ORF su ostvarili saradnju na projektu "Održiva urbana mobilnost u jugoistočnoj Evropi" u vezi izrade planova održive urbane mobilnosti (POUM/SUMP).

U sklopu projekta će se održati jednodnevna radionica sa predstavnicima općina/gradova sa ciljem upoznavanja sa konceptom održive urbane mobilnosti, koracima u izradi planova održive mobilnosti, kao i sa iskustvima gradova iz regiona i Evrope u ovoj oblasti.

Paralelno sa ovim aktivnostima će se raditi na izradi Mape puta za urbano planiranje i promotivnim aktivnostima. Projekat će trajati 6 mjesec, u periodu od juli - decembar 2018. godine.