Partnerstvo gradova (2008.)

projekti

Projekat «Partnerstvo gradova» je realiziran uz podršku VNG, a imao je za cilj da pruži mogućnost općinama i gradovima Federacije BiH da, posredstvom Saveza općina i gradova Federacije BiH, uspostave međunarodni partnerski odnos sa nekom od općina/gradova Evrope. Partnerstvo ima za cilj uspostavu aktivne razmjene iskustava i znanja među jedinicama lokalne samouprave, kao i mogućnost zajedničkog apliciranja na različite fondove koji su dostupni za Bosnu i Hercegovinu.

Sve članice Saveza su putem radionica ili na drugi način informisane o načinu apliciranja na ovaj projekat.

Detaljnije na: www.partnerstvogradova.ba