Projekat „Razvoj lokalne e-uprave u BiH"

projekti

Cilj projekta jeste doprinos razvoju upravnih-administrativnih, poslovnih i demokratskih aspekata lokalne uprave putem upotrebe elektronskih sredstava.

Savez je uključen u početnoj fazi projekta prilikom anketiranja općina.

Implementator je Mediacentar.