Projekta «Humana općina/humani grad» (2010.)

projekti

Ovaj projekat daje mogućnost općinama i gradovima da širokoj BH javnosti i dijaspori prikažu svoje aktivnosti, kako u oblasti privrede i turizma, tako i humanitarnih akcija namjenjenih zbrinjavanju socijalno ugroženih građana. Kroz ovaj projekat članice Saveza imaju izvanrednu priliku kvalitetne prezentacije i promocije uspješne jedinice lokalne samouprave, njenih najvažnijih projekata, aktivnosti i inicijativa putem:

  • TV emisije (koja se emituje na satelitu i lokalnim TV stanicama u BiH),
  • Radio emisije (koja se emituje na lokalnim radio stanicama u BiH, kao i putem interneta preko kojeg se može slušati širom svijeta),
  • Web portala UG „Naša realnost" www.nasarealnost.ba

Projekat se realizira u saradnji sa UG «Naša realnost» a finaniraju ga JLS iz svog budžeta.

Pored navedenih projekata gdje se Savez pojavljuje kao nosilac aktivnosti ili direktni korisnik također, u saradnji sa partnerskim organizacijama zajednički implementiramo projekte, gdje se Savez pojavljuje kao partner.