Seminar za općinske vijećnike/gradske vijećnike (2009. – 2010.)

projekti

Ovo je drugi krug ovog projekta koji Savez provodi u saradnji s Norveškom asocijacijom lokalnih i regionalnih vlasti (KS). Prvi krug je obuhvatio 25 općina, a implementiran je u periodu 2005. - 2007. godine. Cilj projekta je osposobljavanje vijećnika za njihov uspješan rad u interesu lokalne zajednice.

Projekat se realizira u okviru jednodnevnih i dvodnevnih obuka vijećnika kojom prilikom imaju mogućnost da se detaljnije upoznaju sa zakonskim određenjem lokalne samouprave, parlamentarnim procedurama, ulogom i odgovornošću vijeća kao predstavničkog tijela, finansijskom politikom i načinom donošenja i usvajanja budžeta, učešćem građana i zagovaranjem njihovih interesa, te odnosima sa javnošću. Ovim krugom je obuhvaćemo 10 općina.