Savez općina i gradova Federacije BiH poziva na dijalog s Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine

17.May.2021.
sjednica Predsjedništva 5. online

Načelnici i gradonačelnici iz FBiH okupljeni u Predsjedništvo Skupšine Saveza općina i gradova Federacije BiH razmatrali su na svojoj 5. online sjednici Analizu utjecaja pandemije koronavirusa na financijsku poziciju jedinica lokalne samouprave u FBiH, dopis Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH o proglašenju Olimpijskih borilišta na Igmanu, Bjelašnici i Trebeviću nacionalnim spomenikom BiH, Prijedlog Uredbe o  metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u Federaciji BiH, prijedlog Federalnog zavoda za programiranje razvoja, te ostale mnogobrojne aktualne informacije i inicijative značajne za funkcioniranje lokalne samouprave u FBiH i život građana u lokalnim zajednicama.

Članovi Predsjedništva Skupštine Saveza usvojili su Analizu utjecaja pandemije koronavirusa na financijsku poziciju jedinica lokalne samouprave u FBiH. Ova Analiza ekspeditivno i temeljito identificira, procjenjuje i predstavlja intenzitet utjecaja krize uzrokovane pandemijom koronavirusa na prihode i potrošnju općina i gradova u FBiH. Nalazi Analize ukazuju, između ostalog, da su prihodi lokalne razine vlasti u FBiH u prvoj polovini 2020. godine smanjeni za čak 26,6 milijuna KM ili 5,91% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine uslijed smanjene naplate prihoda zbog usporavanja ekonomske aktivnosti kao posljedice pandemijskih restriktivnih mjera, dok je ukupni financijski rezultat lokalne razine vlasti skoro prepolovljen. Analiza naglašava da su se općine i gradovi za vrijeme pandemije koronavirusa suočili s naglim padom prihoda u lokalnim proračunima, koji je uzrokovan usporavanjem ekonomske aktivnosti i lokalnim mjerama fiskalnih olakšica za pogođene poslovne subjekte, i s istovremenim porastom dodatnih neplaniranih aktivnosti i obveza lokalnih vlasti u segmentima zdravstva, socijalne zaštite i ekonomskih poslova uslijed provedbe lokalnih mjera ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica pandemije. Analiza dodatno pokazuje potrebu za neophodnim osiguravanjem više financijskih sredstava proračunima jedinica lokalne samouprave u FBiH, posebno zbog važnosti uloge općina i gradova u suočavanju s izazovima pandemije, i trebala bi poslužiti kao dodatni argument za potrebu jačanja financijske pozicije lokalne razine vlasti u FBiH putem povećanja udjela općina i gradova u sustavu raspodjele javnih prihoda u FBiH. Izrada Analize podržana je putem projekta Jačanje kapaciteta savezȃ općina i gradova u BiH, koji financiraju vlade Kraljevine Švedske i Švicarske.

Na sjednici je razmatrana  i inicijativa Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koja je pokrenula postupak za donošenje odluke o proglašenju Olimpijskih borilišta na Igmanu, Bjelašnici i Trebeviću (staze za olimpijski spust i veleslalom  na Bjelašnici, staze za biatlon i skijaško trčanje na Igmanu, skakaonice na Malom polju na Igmanu, bob staza na Trebeviću) nacionalnim spomenikom BiH. Ovom odlukom bi se općinama Trnovo, Stari Grad, Hadžići i Ilidža onemogućilo provođenje vlastite (izvorne) nadležnosti i povrijedilo bi se pravo lokalne samouprave na odgovarajuće vlastite izvore financiranja, jer su ove općine vlasnici dijelova zemljišta, koji su predmet ovog postupka. Na taj način bi se proglašenjem Olimpijskih borilišta nacionalnim spomenikom BiH kršila prava općina Trnovo, Stari Grad, Hadžići i Ilidža zagarantirana Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o principima lokalne samoupravi u FBiH i Zakonom o stvarnim pravima FBiH. Članovi Predsjedništva Skupštine Saveza dali su potporu ovim općinama i otvoreno pozivaju Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na dijalog i sastanak po ovom pitanju, kako bi se osigurala zaštita prava i interesa jedinica lokalne samouprave, na koje bi eventualno donošenje ove odluke značajno utjecalo, te kako bi se raspravila sva otvorena pitanja između Komisije i jedinica lokalne samouprave u FBiH.

Predsjedništvo Saveza se očitovalo i o prijedlogu Federalnog zavoda za programiranje razvoja, kojim se Savezu daje uloga i odgovornost po pitanju vođenja evidencije strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave i izvještavanja o njihovoj implementaciji.

Savez je članica Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Europe – NALAS koji važi za veoma respektabilnu organizaciju u Vijeću Europe i u Briselu. Imenovani su novi predstavnici Saveza u delegaciji Generalne Skupštine NALAS-a, kao i predstavnici Saveza u delegaciji Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe.

Članovima Predsjedništva SOGFBiH obratili su se predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te predstavnici Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja -MEG/UNDP i Svjetske banke, te predstavnica Ambasade Švicarske u Sarajevu.

Rad Saveza podržavaju vlade Kraljevine Švedske i Švicarske.