Federalna vlada priprema Zakon o gradu Novi Travnik

04.Mar.2022.
Novi Travnik

Na prijedlog i uz obrazloženje Federalnog ministarstva pravde, Vlada FBiH je na 303. sjednici održanoj 3.03.2022. godine u Sarajevu prihvatila inicijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Novi Travnik, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Novi Travnik, a koju joj je 8.2.2022. godine dostavio predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.

Podsjećamo da je Općinsko vijeće Novi Travnik na 11.redovnoj sjednici održanoj 27.01.2022. godine, donijelo Odluku o proglašenju Grada Novi Travnik koja je upućena Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi donošenja Zakona o uspostavljanju Grada Novi Travnik.

Odlukom Općinskog vijeća a u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine uspostavlja se Grad Novi Travnik, određuje njegova teritorija, propisuje svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ove Odluke.