Javna rasprava: Nacrt Programa za unapređenje vodnih usluga

01.Jun.2021.
Javna rasprava

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je, 17. maja na svojoj web stranici, objavilo Nacrt Programa za unapređenje vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine i korištenje najavljene finansijske i tehničke pomoći.

Imajući u vidu značaj vodnih usluga za lokalne zajednice, pozivamo sve oćine i gradove da svoje komentare na navedeni Nacrt Programa dostavite na sljedeće e-mail adrese:  sektorvoda@fmpvs.gov.ba i savez@sogfbih.ba najkasnije do 30.06.2021. godine.

Ispod, u dodatku se nalazi poziv Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za učešće u Javnoj raspravi, Nacrt Programa za unapređenje vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine i korištenje najavljene finansijske i tehničke pomoći kao i obrazac za komentare.