Javni poziv za angažovanje konsultantske kompanije

01.Dec.2021.

Savez općina i gradova Federacije BiH potražuje konsultantsku kompaniju koja će organizovati stručnu konferenciju na temu mentalnog zdravlja u lokalnim zajednicama te pripremiti i prezentirati set preporuka za lokalne zajednice po pitanju mentalnog zdravlja.

Prijava treba biti dostavlјena na jednom od zvaničnih jezika u BiH, najkasnije do 8. decembra 2021. godine, na mail adresu savez@sogfbih.ba.

Detaljan opis poslova, kao i sve dodatne informacije možete pronaći u dodatku.