Javni poziv za izbor eksperta za izradu Strategije lobiranja

04.Aug.2022.
RCDN

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje opis poslova (ToR) za izradu Strategije zajedničkog zastupanja Saveza općina i gradova FBiH i Udruženja poslodavaca komunalne privrede FBiH.

Strategija će biti usmjerena na podizanje efikasnosti poslovanja vodovodnih društava i unapređenja kvaliteta pružanja usluga korisnicima, kao i jačanju ukupnih kapaciteta vodovodnih društava i jedinica lokalne samouprave u oblasti vodnih usluga.

Strategija se izrađuje u okviru Projekta "Regionalna mreža za razvoj kapaciteta za usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda na Zapadnom Balkanu” (RCDN) koji ima za cilj povećanje efektivnosti i efikasnosti vodovodnih preduzeća na Zapadnom Balkanu, doprinoseći boljem pružanju usluga s ciljem povećanja broja stanovništva koje ima pristup uslugama pitke vode i kanalizacije te da bi se zadovoljila pravna stečevina EU (Acquis Communautaire) za okoliš.

Projekat zajednički finansiraju Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ), a realizira se kroz GIZ projekat “Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - modernizacija općinskih usluga” (ORF MMS).

Prijava treba biti dostavlјena na jednom od zvaničnih jezika u BiH, najkasnije do 19. avgusta 2022. godine, latiničnim pismom putem e-maila, na savez@sogfbih.ba

ToR možete pogledati u dodatku.

Projekat