Javni poziv za odabir jedinica lokalne samouprave za pripremu akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP)

19.Feb.2024.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za pripremu Akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) u jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini, koje do momenta raspisivanja Javnog poziva nemaju prihvaćen SECAP od strane Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju.

Ovaj Javni poziv je otvoren za JLS koje izraze volju da postanu članice Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju, kao i za JLS koje su članice Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju ali nemaju prihvaćen SECAP od strane Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju. Shodno tome, one JLS koje budu odabrane za izradu SECAP-a biće u obavezi da zvanično pristupe Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju, tokom procesa izrade SECAP-a.

Rok za dostavljanje prijava je 16. mart 2024. godine.

Zainteresovani aplikanti mogu dobiti dodatne informacije i objašnjenja postavljanjem pitanja na e-mail: crp@crp.org.ba pri čemu u naslovu poruke (Subject) treba navesti „Green Kick, izrada SECAP-a – poziv za prijave JLS”, najkasnije do 8. marta 2024. godine.

Tekst javnog poziva i obrazac za prijavu nalaze se u dodatku ispod