Javni poziv za odabir trenera za provođenje obuke na temu upravljanje projektnim ciklusom za organizacije civilnog društva

23.Feb.2023.
javni poziv

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje javni poziv za izbor trenera koji će pružiti usluge obuke iz oblasti Upravljana projektnim ciklusom (PCM) za organizacije civilnog društva (OCD) u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Popunjen prijavni obrazac, uz priložene dokaze o ispunjavanju uslova, potrebno je dostaviti najkasnije do 1.03.2023. godine putem e-maila na dino@sogfbih.ba ili pošte na sljedeću adresu:
Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

Adresa: Musala br. 5, 71 000 Sarajevo

sa naznakom „Za javni poziv".

Tekst javnog poziva i prijavni obrazac se nalaze ispod u dodatku.