Javni poziv za učešće u Projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ (II faza)

08.Dec.2021.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje Javni poziv za jedinice lokalne samouprave za izražavanje interesa za učešće u Projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ (II faza) - ograničena tehnička pomoć.

U dodatku možete pogledati paket sa smjernicama za dostavljanje prijava.

Popunjeni upitnik za jedinice lokalne samouprave, potpisano pismo namjere i prateće dokumente potrebno je dostaviti u originalu putem pošte i također u elektronskoj formi na email selma@sogfbih.ba

Kompletan paket dokumenata potrebno je dostaviti u koverti na kojoj će biti napisano: Poziv za dostavljanje prijava jedinica lokalne samouprave kojima izražavaju interes za učešće u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, na sljedeću adresu:  

Savez općina i gradova FBiH
Musala 5/I
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Rok za podnošenje prijava je 23.12.2021. godine.