NAJAVA OBUKA ZA VIJEĆNIKE U OKVIRU ReLOaD PROJEKTA NA TEMU: „TRANSPARENTNOST FINANSIRANJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA IZ BUDŽETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE“

05.Apr.2018.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine", čije aktivnosti se naslanjaju na projekat ReLOaD, u pripremi je da tokom aprila/travnja mjeseca ove godine realizira obuke na temu: "Transparentnost finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave".

Obuka je poludnevnog karaktera u trajanju do četiri sata i namijenjena je za vijećnike partnerskih jedinica lokalne samouprave na projektu ReLOaD, i to: Stari Grad Sarajevo, Tuzla, Tešanj, Maglaj, Travnik, Jablanica, Gradačac, Centar Sarajevo, Vogošća, Kakanj i Vitez. Cilj obuke je pružiti dodatno znanje i alate vijećnicima u jačanju saradnje i komunikacije sa organizacijama civilnog društva i građanima.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) predstavlja inicijativu Evropske unije (EU) koju implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) čiji je cilj jačanje partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva širenjem uspješnog modela za finansiranje projekata civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa lokalnim potrebama. Sve ovo je usmjereno ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

- Prezentacija

- Kratki vodič za vijećnike