Obavijest o Projektu Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini - za područje Federacije BiH

07.Dec.2021.
vodovod

Projekat Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini ima za cilj jačanje institucionalnog, finansijskog i pravnog okvira i kapaciteta u sektoru voda i komunalne djelatnosti sa namjerom osiguranja održivosti investicija u infrastrukturu.

Projekat je 24.11.2021. godine odobren od strane direktora Svjetske banke.

Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju su općine iz Federacije Bosne i Hercegovine koje budu uključene u Projekat Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini, za područje Federacije BiH, a resorno ministarstvo nadležno za implementaciju Projekta je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva putem svoje Jedinice za upravljanje projektima u području vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda (PMU/PIU).

Timovi za implementiranje općinskih projekata (PIT-ovi), biće formirani od strane načelnika svake od općina koje učestvuju u Projektu, i odgovorni su za provedbu općinskih projekata.

Projekat se sastoji od tri komponente.
Komponenta 1: Modernizacija regulatornog i institucionalnog okruženja
Komponenta 2: Jačanje općinskog okvira pružanja usluga vodosnabdijevanja i odvodnje.
Komponenta 3: Općinski investicioni projekti - poboljšanje pristupa, kvaliteta i efikasnosti pružanja usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda. Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, uredaja za prečišćavanje vode za piće i prečišćavanje otpadne vode.

Sve općine koje budu zainteresovane za uzimanje kredita od Svjetske banke će proći kroz provjeru stanja u komunalnom poduzeću i općini u smislu određenih indikatora koji su uspostavljeni. U zavisnosti od stanja i kapaciteta, općine će biti uključene u prve dvije komponente Projekta, te u zavisnosti od procijenjenih kapaciteta će krenuti sa Komponentom 3, koja podrazumijeva kreditno zaduživanje i realizaciju investicionih općinskih pod-projekata.

Projekat će se implementirati tokom šest (6) godina od 2022. do 2027. godine. Period otplate je 32 godine uz grejs period od 7 godina. Vrijednost kredita za koji se općina/grad zadužuju može iznositi 100% od vrijednosti investicije.

Potrebno je da općine/gradovi dostave u Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (email adrese navedene su u Upitniku) popunjen Upitnik i Pismo interesa da su zainteresirani da budu uključeni i projekat.

U dodatku se nalazi obavijest i upitnik

Projekat