Objavljen Poziv za izražavanje interesa za uključivanje JLS u Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP)

28.Sep.2023.
OGP

Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership - OGP) objavilo je poziv za izražavanje interesa za nove članove koji su zainteresovani da se pridruže OGP-u, sa planiranim prijemom do 50 novih JLS  u 2024. godini. OGP je multilateralna inicijativa pokrenuta 2011. godine, kao međunarodna platforma za domaće reformatore posvećene procesu otvaranja rada vlade, njenoj odgovornosti i prijemčivosti za građane i građanke. OGP promovira transparentno, participativno, inkluzivno i odgovorno upravljanje i trenutno okuplja 75 zemalja i 104 jedinice lokalne samouprave – koje predstavljaju više od dvije milijarde ljudi – i nekoliko hiljada organizacija civilnog društva.

OGP lokal program će organizovati niz online informativnih sesija kako bi ponudio više informacija o samom programu i procesu izražavanja interesa. Informativna sesija za Evropu će se održati 18.10.2023. godine, a više informacija o info sesiji i načinu prijave za sesiju možete pronaći na sljedećem linku: https://www.opengovpartnership.org/events/ogp-local-informational-sessions-2023/

Vijeće Evrope će u toku narednog mjeseca, nakon 18.10.2023. godine, organizovati jednu kraću prezentaciju i selektovati nekoliko općina/gradova iz BiH koje izraze želju da apliciraju. Izabranim općinama i gradovima Vijeće Evrope će pružiti ekspertsku podršku prilikom pisanja aplikacija.

Detaljne informacije o OGP lokal pozivu su dostupne na zvaničnoj web stranici: https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/join-ogp-local-call-for-expressions-of-interest-2023/