Odnosi sa javnostima u jedinicama lokalne samouprave

30.Nov.2023.
PR

U organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza opština i gradova Republike Srpske, organizira se seminar pod nazivom "Odnosi sa javnostima u jedinicama lokalne samouprave". Seminar će se održati u Bijeljini (Etno selo „Stanišići“), 14.12.2023 godine, sa početkom u 11.00 sati.

Cilj seminara je da se učesnicima/ama prenesu nova znanja i vještine iz oblasti odnosa sa javnošću i time poboljša interna i eksterna komunikacija općina i gradova. Učesnici će imati priliku da dobiju dodatna znanja i vještine iz oblasti uloge i značaja odnosa s javnošću, verbalne i neverbalne komunikacija, funkcije PR komunikacije u jedinicama lokalne samouprave, te istraživanja u odnosima sa javnostima. Osim toga, organizovat će se i pregled studije slučaja. Seminar će voditi Željko Vojinović, stručnjak za odnose s javnošću, koji će na interaktivan način obraditi teme i dati praktične primjere iz ove oblasti.

Seminar je namijenjen uposlenicima u Službama za odnose s javnošću jedinica lokalne samouprave.

Ispod u dodatku se nalazi obrazac za prijavljivanje i Dnevni red seminara.