Održana obuka na temu: „Razvoj kompetencija izabranih zvaničnika i uposlenika Općine Zavidovići za usluge vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda“

20.Dec.2021.
Obuka, Zavidovići 15.12.2021

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u sklopu Projekta „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta za usluge vodosnabdijevanja i otpadnih voda na Zapadnom Balkanu“ (RCDN) u srijedu, 15. decembra 2021. godine u Zavidovićima, održao je obuku na temu: „Razvoj kompetencija izabranih zvaničnika i uposlenika Općine Zavidovići za usluge vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda“.

Učešće u obuci su uzeli vijećnici i državni službenici Općine Zavidovići, predstavnici nevladinih organizacija i uposlenici JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići.

Cilj obuke je bio da se učesnici upoznaju sa pravim okvirom lokalne samouprave u sektoru vodnih usluga kako bi bolje razumjeli svoju ulogu i odgovornost, da razumiju važnost i potrebe za poboljšanjem organizacije pružanja vodnih usluga na nivou jedinica lokalne samouprave (općine i gradovi), kao i da zajednički razvijaju svoje kompetencije i na taj način osiguraju kolaborativni pristup pružanju vodnih usluga na lokalnom nivou.

Obuku su vodili Amra Hamzić, šef Odsjeka za internu reviziju Grada Tuzla i Amer Halilović, direktor JKP "Radnik" d.o.o. Zavidovići.

Teme koje je obuka obuhvatila su opći aspekti vodnih usluga u općini Zavidovići, upravljanje imovinom i ljudskim resursima, finansiranje vodnih usluga i tarifna politika.

Projekat u okviru kojeg se održava obuka usmjeren je ka povećanju efektivnosti i efikasnosti javnih komunalnih preduzeća iz oblasti vodosnabdijevanja na Zapadnom Balkanu, dajući doprinos boljem pružanju usluga s ciljem povećanja broja stanovništva koje ima pristup uslugama pitke vode i odvodnje, te da bi se zadovoljila pravna stečevina EU (Acquis Communautaire) za okoliš.

Projekat zajednički finansiraju Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ), a realizira se kroz GIZ projekat “Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - modernizacija općinskih usluga” (ORF MMS)”.

Projekat