ODRŽANA OBUKA ZA PREDSTAVNIKE OCD SA PODRUČJA OPĆINE KONJIC

29.Nov.2019.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine", održao je dvodnevni trening za predstavnike organizacija civilnog društva sa područja općine Konjic na temu: "Upravljanje projektnim ciklusom". Obuka je održana 21. i 22. novembra u sali Općinskog vijeća Općine Konjic a učešće je uzelo 27 predstavnika iz 17 OCD.

Cilj treninga je pružiti predstavnicima OCD dodatna znanja o upravljanju projektnim ciklusom, kako bi mogli kvalitetno osmišljenim i napisanim projektnim prijedlozima aplicirati na javni poziv Općine Konjic, ali i na pozive drugih, domaćih i međunarodnih donatora. 

Aktivnosti projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine" naslanjaju se na Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira Evropska unija (EU) a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projekat se realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji i ima za cilj da jača partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva afirmišući uspješan modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva (OCD). 

Općina Konjic, iako nije partnerska općina na projektu ReLOaD opredjelila se za primjenu LOD metodologije, odnosno za transparentni način dodjele sredstava kroz projektni pristup podstičući konkurenciju među OCD. Općinsko vijeće Općine Konjic je 27. februara 2019. godine donijelo Odluku o usvajanju LOD metodologije i Odluku o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji.