ODRŽANA OBUKA ZA TRENERE ZA SPROVOĐENJE OBUKE ZA VIJEĆNIKE NA TEMU TRANSPARENTNOST FINANSIRANJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

26.Mar.2018.

U organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, danas je u Hotelu Hollywood održan trening trenera za sprovođenje obuke za općinske/gradske vijećnike na temu: „Transparentna dodjela sredstava organizacijama civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave".

Obuke će se održati u 21 partnerskoj JLS u BiH u projektu ReLOaD.

Treningu su prisustvovali treneri koji su odabrani putem javnog poziva kojeg su objavili savezi općina i gradova FBiH i RS-a tokom februara ove godine.

Cilj obuke je bio upoznati izabrane trenere sa metodologijom i sadržajem programa obuke, te načinom izvođenja. Putem sumulacije izvođenja obuke, treneri su mogli prikazali svoje kreativne vještine i sposobnost prenošenja znanja i animiranja učesnika.

Sadržaj obuke je pripremljen u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira Evropska unija (EU) a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projekat se realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Kosovu[1], Crnoj Gori i Srbiji i ima za cilj da jača partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva afirmišući uspješan modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva (OCD).


[1] Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.