Opis poslova za trenere (RCDN ToR)

18.Apr.2022.
RCDN

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje poziv za odabir trenera iz RCDN-ove baze trenera koji će pružiti obuku u okviru RCDN projekta u Bosni i Hercegovini na temu: „Integrirano upravljanje imovinom", u skladu sa RCDN-ovim operativnim modelom i RCDN-ovim standardima kvaliteta za pružanje obuke.

Fokus obuke je na isticanju zakonskih obaveza izabranih zvaničnika u JLS za pružanje kvalitetnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i efikasnu organizaciju vodnih usluga na lokalnom nivou.

Primarna cilјna grupa za obuku su donosioci odluka u jedinicama lokalne samouprave (gradonačelnici, načelnici i vijećnici) sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, uposlenici u jedinicama lokalne samouprave iz službe nadležne za komunalne poslove (vodni sektor), visoki i srednji menadžment iz JKP-a, članovi Skupštine i nadzornih odbora iz JKP-a.

Predviđeno je da se obuka održi u Zenici, 17. i 18. maja 2022. godine, sa približno 20 učesnika.

Prijedlog mora biti dostavlјen na jednom od zvaničnih jezika u BiH, najkasnije do 21. aprila 2022. godine, latiničnim pismom putem e-maila, na dino@sogfbih.ba

Opis poslova za trenere možete pogledati u dodatku ispod

Projekat