Podrška Vijeća Evrope lokalnim zajednicama iz BiH u apliciranju na međunarodni Program partnerstva za otvorenu vlast na lokalnom nivou - informativna sesija

18.Oct.2023.
OGP

Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership - OGP) objavilo je poziv za izražavanje interesa za nove članove koji su zainteresovani da se pridruže OGP-u, sa planiranim prijemom do 50 novih JLS  u 2024. godini. OGP je multilateralna inicijativa pokrenuta 2011. godine, kao međunarodna platforma za domaće reformatore posvećene procesu otvaranja rada vlade, njenoj odgovornosti i prijemčivosti za građane i građanke.

U sklopu projektnih aktivnosti, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope je odlučio pružiti stručnu podršku lokalnim zajednicama iz Bosne i Hercegovine (BiH) koje iskažu interes da apliciraju za međunarodni Program partnerstva za otvorenu vlast na lokalnom nivou.

Informativna sesija, u organizaciji Vijeća Evrope, na kojoj će biti više govora o programu će se održati online u petak, 10.11.2023. godine, u periodu od 10h do 12:30h. Tokom ove sesije moći ćete adresirati pitanja predstavnicima programa, čuti iskustva drugih zajednica iz regiona koje su dijelom programa, te o partnerstvu za otvorenu vlast na nivou BiH. Ovaj događaj će biti moguće pratiti i na lokalnim jezicima jer će biti obezbijeđen prevod.  Ipak, naglašavamo da je sva ostala korespondencija vezana za program, na engleskom jeziku, jednom od službenih jezika programa.

Svi zainteresovani za učešće na informativnoj sesiji i programu OGP trebaju da popune anketni formular Vijeća Evrope, do 13.11.2023. godine do 12h.

Anketa je dostupna na sljedećem linku i otvorena je za sve općine/gradove u BiH koji su zainteresovani da učestvuju u programu: https://forms.gle/9dKkx7c9t4UEGQUz9

Napomena: Zainteresovane lokalne zajednice trebaju imati kompetencije za rad na engleskom ukoliko žele u potpunosti učestvovati u programu. Na osnovu ankete i procjene prethodnog angažmana u oblasti programa, Vijeće Evrope će selektovati do osam lokalnih zajednica iz BiH koje će dobiti stručnu podršku u pripremi aplikacije.

Prijave za OGP program su otvorene do 12.1.2024. godine i podrazumijevaju nekoliko faza u apliciranju. Program će selektovati najuspješnijih 50 iz cijelog svijeta.

Program sesije i ZOOM link će biti naknadno podijeljeni.

U dodatku se nalazi informativni letak o programu koji sadrži osnovne informacije.

Za sve dodatne informacije, kontakt osoba ispred Vijeća Evrope  je gdin. Damjan Jugović, tel. +387 33 957 790, e-mail: damjan.jugovic@coe.int