Poziv trenerima i konsultantima iz Bosne i Hercegovine za učestvovanje u programu treninga trenera iz oblasti internih finansijskih kontrola i primjene principa ˝vrijednost za novac˝ u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini

21.Oct.2022.
javni oglas

Projekat ˝Unapređenje upravljanja javnim finansijama u Bosni i Hercegovini˝ (PFD) upućuje poziv trenerima i konsultantima iz BiH za podnošenje prijave za učešće u programu treninga trenera iz oblasti internih finansijskih kontrola i primjene principa ˝vrijednost za novac˝ u jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini (BiH).

Projekat ˝Unapređenje upravljanja javnim financijama u Bosni i Hercegovini˝ (PFD) se realizuje uz podršku Vlade Slovačke (Ministarstvo finansija Slovačke), a implementira ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projekat ima za cilj osnažiti lokalne samouprave u upravljanju budžetskim sredstvima kroz unapređenje sistema internih finansijskih kontrola, a sa ciljem povećanja odgovornosti i transparentnosti u finansijskom upravljanju od strane lokalnih i kantonalnih vlasti.

PFD je, između ostalog, u prethodnom periodu podržao izradu analize pravnog i regulatornog okvira za interne finansijske kontrole u BiH te analize stanja sistema internih finansijskih kontrola u 15 partnerskih JLS  i dva kantona. Na osnovu ovih analiza identificirane su potencijalne slabosti ali i dobre prakse u sistemima internih finansijskih kontrola u partnerskim JLS i kantonima. Pored navedenog, PFD je podržao izradu programa treninga trenera sa ciljem osposobljavanja nove generacije trenera i konsultanata koji bi pružali trenerske i konsultantske usluge kantonalnim organima uprave te JLS. 

Program treninga trenera iz oblasti internih finansijskih kontrola i primjene principa „vrijednost za novac“ se organizuje kao dvodnevni trening za dvije grupe učesnika (10 - 15 učesnika).

Trenerski tim čine g-đa Vesna Novaković i g-din Nedim Čustović koji posjeduju višegodišnje iskustvo u oblasti internih kontrola.

O terminima i lokaciji treninga odabrani kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Tokom treninga učesnici će učestvovati u interaktivnim diskusijama, vježbama, aktivnoj razmjeni iskustava kao i ulaznom i izlaznom testu znanja. Za uspješno završen trening učesnici trebaju imati minimalno 80% tačnih odgovora na izlaznom testu.

Uspješno završen trening program će biti preduslov za prijavljivanje na javne oglase za pružanje trenerskih usluga iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole te primjene principa ˝vrijednost za novac˝ u partnerskim JLS u BiH, a koje će organizovati PFD direktno, ili u saradnji sa partnerskim institucijama u BiH.

Preduslovi za učešće u programu treninga trenera:

  1. Minimalno univerzitetski stepen obrazovanja u oblasti ekonomije, javne administracije, menadžmenta, računovodstva ili drugoj relevantnoj oblasti za finansijsko upravljanje i kontrolu;
  2. Minimalno 3 godine prethodnog iskustva: u razvoju kapaciteta i/ili pružanju tehničke podrške korisnicima iz javnog sektora u BiH u oblasti Financijskog upravljanja i kontrole (FUK), i/ili direktno učešće u izradi strateških dokumenata vezanih za oblast internih finansijskih kontrola.

Način podnošenja prijave

Prijave za učešće u programu treninga trenera se podnose elektronski, putem e-maila: tarik.velic@undp.org , a najkasnije do 28.10.2022. godine, do 12h. Uz prijavu se dostavljaju i dokazi o ispunjenim preduslovima za učešće u programu treninga trenera (kopija diplome o stečenom stepenu obrazovanja te kopije ugovora i/ili potvrde o potrebnom iskustvu).  Za učešće u programu treninga trenera biti će pozvani najuspješniji kandidati koji ispunjavaju preduslove za učešće.