Poziv za učešće na Info sesiji povodom drugog poziva Programa za dunavsku regiju

24.Oct.2023.
slika

Direkcija za evropske integracije, u funkciji državne kontakt tačke Programa za dunavsku regiju u Bosni i Hercegovini, poziva zainteresovane učesnike na Info sesiju povodom objavljivanja drugog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga. Prijava se vrši putem online obrasca: INFO SESIJA - prijava učešća

Info sesija će biti održana 16.11.2023. u Sarajevu, u hotelu Europe, od 12 do 14 sati. Registracija učesnika planirana je od 11 sati.

Događaj je namijenjen predstavnicima organizacija i institucija koje imaju namjeru da podnesu projektni prijedlog u okviru drugog poziva. Iz pojedinačne institucije/organizacije moguće je prijaviti najviše dva učesnika. U slučaju prijave više od dvoje učesnika, odabir će se vršiti redom prvenstva.

Info sesija će se odvijati naizmjenično na službenim jezicima u BiH i na engleskom jeziku bez prevoda.