Poziv zdravstveni savjetnik - opis poslova konsultanta

27.Mar.2024.

U suradnji s lokalnim, zdravstvenim i nezdravstvenim vlastima, želimo proširiti dostupnost usluga i programa za građane/ke Bosne i Hercegovine. Planirane su aktivnosti iz oblasti razvoja i implementacije integriranih i održivih reformi s ciljem poboljšanja zdravlja i dobrobiti opće populacije. Nadalje, osnivanjem  i jačanjem savjeta za zdravlje i podizanjem zdravstvene pismenosti, se stvaraju preduvjeti za uključivanje građana/ki u procese donošenja odluka za unapređenje i provođenje javnih politika u oblastima javnog zdravlja.

Više informacija u dodatku