URUČENO PRIZNANJE NAČELNIKU VOGOŠĆE ZA TRANSPARENTAN PROCES DODJELE SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

16.Dec.2020.
Vogošća, 16.12.2020.

Danas je direktorica Saveza općina i gradova FBiH Vesna Travljanin uručila priznanje načelniku Općine Vogošća, Edinu Smajiću za ostvaren uspjeh i napredak u transparentnoj dodjeli sredstava organizacijama civilnog društva u skladu sa principima LOD metodologije.

Priznanje se dodjeljuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unije a provodi UNDP. Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa Savezom opština i gradova Republike Srpske i u saradnji sa ReLOaD timom sproveli su  proces izbora najboljih praksi partnerskih jedinica lokalne samouprave iz oblasti:

-       Transparentnost finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i

-       Uključivanje građana i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.  

U oblasti Transparentno finansiranje OCD iz budžeta JLS, po dobrim praksama izdvojile su se JLS: Centar Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Banja Luka, Rudo i Vogošća, koje imaju veća izdvajanja za OCD ili dodjeljuju značajniji dio sredstava putem javnog poziva, te efikasno provode LOD metodologiju. Neke od navedenih JLS dobro su ocijenjene i zahvaljujući dodjeli sredstava sportskim i boračkim organizacijama putem javnog poziva (Centar Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Banja Luka i Vogošća) ili jednoj od ovih grupa (Rudo).  

U oblasti Uključivanje građana i OCD u procese donošenja odluka na lokalnom nivou izdvojile su se Bijeljina, Banja Luka, Tešanj, Centar Sarajevo i Trebinje, koje s građanima komuniciraju putem raznovrsnih medija za komunikacije, a ističu se i po uključivanju OCD u radna tijela ili druge mehanizme odlučivanja i po broju prihvaćenih i provedenih inicijativa koje su pokrenuli građani.  

Općina Vogošća izdvaja se značajnim povećanjem izdvajanja budžetskih sredstava za OCD, kao i kontinuiranim povećanjem izdvajanja sredstava za OCD. Oko 60% sredstava za OCD dodjeljuje se putem javnog poziva, a i sportske i boračke organizacije se finansiraju projektno.