Zaključci sa Vanredne sjednice Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine održane 13.02.2023. godine

15.Feb.2023.

Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je dana 13.02.2023. godine održalo Vanrednu on-line sjednicu na kojoj su razmatrane mogućnosti pružanja odgovarajuće pomoći članica Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine zemljotresom pogođenim područjima u Turskoj i Siriji.

Na sjednici su jednoglasno usvojeni sljedeći zaključci:

Svjesni tragičnih ljudskih i materijalnih žrtava serije zemljotresa koji su 06.02.2023 godine pogodili Republiku Tursku i Siriju, koji su prema još uvijek nezvaničnim podacima odnijeli više od 30.000 života, te nanijeli nemjerljivu materijalnu štetu za veliko područje na kojem živi više od 13 miliona stanovnika, vođeni univerzalnim idejama humanosti, solidarnosti i zajedništva, prihvatajući svoju ulogu u globalnoj međunarodnoj porodici, konstatujući stalno zalaganje, posebno Republike Turske, za pomoć pri obnovi naše zemlje nakon rata u Bosni i Hercegovini:

1.  Predsjedištvo Saveza poziva sve članice Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine da se u okviru svojih vlastitih mogućnosti odazovu i pomognu stradalim područjima Sirije i Turske;

2.  Preporuka je da se to radi putem državnih institucija kada su u pitanju novčane pomoći, a u okviru materijalne pomoći u svim potrepštinama, da se to realizira u saradnji sa nekim organizacijama ili u vlastitoj režiji;

3. Potrebno je da Savez istraži i da provjerene smjernice svim članicama Saveza o dostupnim bankovnim računima državnih institucija Sirije i Turske na području Federacije Bosne i Hercegovine putem kojih se mogu vršiti uplate za pomoć;

4. Savez će uputiti pismo podrške Asocijaciji turskih općina i gradova izražavajući svoju sućut i spremnost na zajedničku saradnju prilikom obnove nastradalih područja;

5. Predsjedništvo Saveza naglašava da je ovo samo prioritetna pomoć, a da će se u okviru nastalih potreba nastaviti realizovati pomoć ugroženim područjima u najpotrebnijim oblastima (vezano za zdravstvene i obrazovne ustanove u smislu izgradnje škole ili bolnice);

6.  Savez će od nadležnih organa urgentno tražiti informaciju o mogućnosti uplate finansijske pomoći ugroženim područjima u Turskoj i Siriji iz sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća;

7. Ukoliko odgovor nadležnih organa na pitanje iz prethodnog Zaključka bude negativan, Savez će nadležnim organima uputiti inicijativu za usvajanje izmjena Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (po hitnom postupku) na način da se izmijene uslovi i način korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u visini od 0,5 % od osnovice koju čine isplaćene neto plaće zaposlenika u radnom odnosu i svih lica angažovanih po ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova i po ugovoru o djelu tako da se ista mogu koristiti i u svrhe pružanja međunarodne pomoći u slučajevima prirodnih i drugih nesreća;

8.  Predsjedništvo Saveza insistira na pravednijoj raspodjeli posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na način da se ista uplaćuje po mjestu prebivališta zaposlenih, a ne prema sjedištu pravnog lica kako je to propisano Uputstvom o načinu obračunavanja i uplati posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća;

9. Zaključci usvojeni na sjednici Predsjedništva Saveza će biti dostavljeni svim članicama Saveza i medijima.