Podrška radu udruženja “Colibri”

08.Jun.2022.
Podrška radu udruženja “Colibri”

U sklopu projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta za implementaciju Agende 2030 i principa Nikoga ne zapostaviti“, Općina Centar Sarajevo je u saradnji sa Savezom općina i gradova Federacije BiH u srijedu, 08. juna 2022. godine uručila vrijednu donaciju Centru za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju čiji je implementator Udruženje “Colibri”. Općina Centar kontinuirano podržava rad ovog Udruženja u cilju podrške osobama sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama.

Ovom prilikom Udruženju i Centru su dodijeljeni tableti, laptopi, zaštitna oprema (maske, dezinfekcijska sredstva) te edukativne i društvene igre.

Projekat se provodi uz podršku NALAS-a, Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope i GIZ-a, Njemačkog društva za međunarodnu saradnju. Cilj projekta je pružanje podrške i pomoći najugroženijim grupama stanovništva u FBiH.