Poziv za prijavu: Odabir organizacije civilnog društva/konsultantskog subjekta za provođenje socijalnog mapiranja u Gradu Ljubuški i Gradu Živinice

04.Sep.2023.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje Poziv za prijavu za zainteresovane organizacije civilnog društva/konsultantske subjekte za sprovođenje socijalnog mapiranja i donošenja politika zasnovanih na dokazima u gradovima Ljubuški i Živinice, s fokusom na usluge dnevnih centara za djecu s poteškoćama u razvoju.

Zainteresovane organizacije civilnog društva/konsultantske kompanije svoje ponude trebaju dostaviti najkasnije do 20. septembra 2023. godine, na mail savez@sogfbih.ba. Prijava treba biti na engleskom jeziku.

Sve detaljne informacije o pozivu u načinu prijave možete pronaći u Opisu poslova (ToR) za Grad Ljubuški i za Grad Živinice koji se nalaze u dodatku.

Za sve dodatne informacije, kontakt osoba je Luna Ibrić, tel. 033 216 502.