Javni poziv

RCDN
Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje opis poslova (ToR) za izradu Str...
EU4ET
EU4 Energy Transition (EU za energetsku tranziciju): Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu ...
RCDN
Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje poziv za odabir trenera iz RCDN-...
Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje Javni poziv za jedinice lokalne ...