Dan Općine Domaljevac-Šamac

17.May.2021.
Datum događaja
26.07.2021, Cijeli dan
26.07.2022, Cijeli dan
26.07.2023, Cijeli dan
26.07.2024, Cijeli dan
Domaljevac-Šamac

26. juli/srpanj - Dan Općine Domaljevac-Šamac. Obilježava se kao Dan općine zato što je 26. 07. 1996. godine na svečanoj sjednici Općinskog Vijeća Bosanski Šamac donijeta Odluka o utemeljenju nove općine pod nazivom Općina Domaljevac-Šamac.

https://domaljevac.ba/