Obuka Upravljanje projektnim ciklusom - Bihać

26.Apr.2023.
Datum događaja
04.-05.05.2023, Cijeli dan

Obuka na temu "Upravljanje projektnim ciklusom" za organizacije civilnog društva

Mjesto: Grad Bihać, Startup Studio Bihać, Bosanska br.4

Datum i satnica: 4. i 5.05.2023. godine

Prvi dan, četvrtak, 4.05.2023. godine (09:00-15:00 sati)
Drugi dan, petak, 5.05.2023. godine (09:00-15:00 sati)

Organizator: Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Gradom Bihaćem a kroz projekat Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)