Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2)

Datum projekta
-
ReLOaD

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2) je četverogodišnji projekat (1. januar 2021-31. decembar 2024. godine), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).  

Kao regionalna inicijativa, ReLOaD 2 projekat se provodi u Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* [1] i Srbiji.  

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine ima potpisan ugovor o realizaciji aktivnosti za period od 36 mjeseci (15. septembar 2021. do 14. septembar 2024. godine)

U Bosni i Hercegovini, ReLOaD 2 projekat sarađuje sa 13 jedinica lokalne samouprave:

 1. Bihać
 2. Centar Sarajevo
 3. Gacko
 4. Goražde
 5. Gradiška
 6. Istočno Sarajevo
 7. Mostar
 8. Novo Sarajevo
 9. Prijedor
 10. Prozor-Rama
 11. Rudo
 12. Ugljevik
 13. Vitez

PROJEKTNE AKTIVNOSTI SAVEZA ZA PERIOD 15.09.2021. - 14.09.2024. GODINE

R1 Poboljšani kapaciteti općinskih/gradskih vijećnika i predstavnika partnerskih lokalnih vlasti ReLOaD2 za razumijevanje i implementaciju transparentnog modela finansiranja projekata OCD -a (LOD metodologija) iz budžeta JLS i poboljšana saradnja sa OCD-ima

A1.1. Održati obuku za općinske/gradske vijećnike na teme:

a) Transparentno finansiranje OCD iz budžeta JLS (7 JLS)

b) Uključenost građana i OCD u procese donošenja odluka (7 JLS)

c) Izrada modula za elektronsku obuku vijećnika

A1.2. Održati obuku „LOD metodologija - primjena u praksi“ za predstavnike 2. grupe partnerskih ReLOaD2 JLS (Goražde, Mostar i Prozor Rama)

A1.3. Održati najmanje 14 sastanaka sa rukovodstvom općinskih/gradskih vijeća u partnerskim ReLOaD2 JLS

A1.4. Organizacija najmanje 3 radionice na temu upravljanje projektnim ciklusom za OCD-e i zaposlene u partnerskim ReLOaD2 JLS

A1.5. Izrada analize o predstavljanju budžeta partnerskih ReLOaD2 JLS na njihovim web stranicama i izrada minimuma standarda za transparentno predstavljanje budžeta partnerskih ReLOaD2 JLS na njihovim web stranicama

R2 Model transparentnog finansiranja OCD -a dodatno se promovira i integrira u JLS koje ne učestvuju u projektu ReLOaD2

A2.1. Izvršiti izbor 3 JLS za pružanje tehničke pomoći za usvajanje i implementaciju LOD metodologije

A2.2. i A2.3. Održati više sastanaka na nivou donisioca odluka i tehničkom nivou kako bi se usvojila i implementirala LOD metodologija

A2.4. Promovirati najbolje prakse partnerskih JLS iz prethodne faze ReLOaD-a

R3 Identificirani primjeri najbolje prakse saradnje između JLS i OCD-a i primjeri primjene modela transparentnog finansiranja OCD-a koji se promovira na lokalnom nivou

A3.1. Razviti sistem pravičnog izbora najboljih praksi partnerskih ReLOaD2 JLS

A3.2. Provesti analizu trenutnog stanja, te postignutog napretka u partnerskim ReLOaD2 JLS i provesti bodovanje

A3.3. Izrada brošure i prezentacija najuspješnijih partnerskih ReLOaD2 JLS

R4 Promocija aktivnosti ReLOaD2 putem komunikacijskih kanala Saveza