Obuka za općinske/gradske vijećnike o ulozi organizacija civilnog društva i transparentnoj dodjeli sredstava iz općinskih/gradskih budžeta

04.Feb.2022.
Datum događaja
09.02.2022, Cijeli dan

Obuka za općinske/gradske vijećnike o ulozi organizacija civilnog društva i transparentnoj dodjeli sredstava iz općinskih/gradskih budžeta.

Obuka se održava u okviru projekta ReLOaD2.

Ciljevi obuke su prepoznati ulogu organizacija civilnog društva (OCD) i  njihov konkretan doprinos u lokalnom razvoju; prepoznati prednosti transparentnog finansiranja OCD iz općinskog/gradskog budžeta; prepoznati ulogu općinskih/gradskih vijeća i vlastitu ulogu u planiranju i dodjeli sredstava OCD.

Mjesto održavanja: Grad Bihać, sala Gradskog vijeća

Vrijeme održavanja: 9.02.2022. sa početkom u 10h

Trener: dr.sc.Muamer Hodžić, edukator Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine