Obuka za vijećnike Grada Bihaća - ReLOaD2

03.Oct.2022.
Datum događaja
13.10.2022, Cijeli dan

Obuka za vijećnike Grada Bihaća u okviru projekta ReLOaD2

Učešće građana i organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou

Ciljevi obuke su upoznavanje vijećnika sa važnosti i oblicima učešća građana i organizacija civilnog društva (OCD) u donošenju odluka doprinijeti transparentnosti i većem uticaju građana i OCD na procese donošenja odluka u JLS

Mjesto održavanja: Grad Bihać, sala vijeća

Trener:

  • Muamer Hodžić, edukator Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine