Obuka za vijećnike Općine Vitez

28.Dec.2022.
Datum događaja
11.01.2023, Cijeli dan

Obuka za vijećnike Općine Vitez u okviru projekta ReLOaD2 na temu:

"Učešće građana i organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou"

Ciljevi obuke su upoznavanje vijećnika sa važnosti i oblicima učešća građana i organizacija civilnog društva (OCD) u donošenju odluka doprinijeti transparentnosti i većem uticaju građana i OCD na procese donošenja odluka u JLS

Mjesto održavanja: Općina Vitez, sala vijeća

Datum i vrijeme: 11.01.2023. sa početkom u 10h

Trener:

  • Dr.sc. Muamer Hodžić, edukator Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine