Priručnici

Operativni priručnik za kreditnu liniju za finansiranje projekata sufinansiranih od strane Evrops...
Operativni priručnik za kreditnu liniju za finansiranje projekata sufinansiranih od strane Evrops...
Analiza nadležnosti za javne rashode u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercego...
Analiza nadležnosti za javne rashode u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercego...
Analiza utjecaja pandemije koronavirusa na financijsku poziciju jedinica lokalne samouprave u Fed...