Savez općina i gradova FBiH realizirao tri obuke za vijećnike u partnerskim ReLOaD općinama/gradovima

29.Dec.2021.
Obuka, Goražde 16.12.2021

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine", tokom novembra i decembra 2021. godine organizirao je tri obuke na temu: "Transparentno finansiranje organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave". Obuke su provedene u partnerskim općinama i gradovima u projektu ReLOaD, i to: Centar Sarajevo (18.11.2021.), Vitez (2.12.2021.), i Goražde (16.12.2021.). Tokom januara obuke će se održati još u: Novom Sarajevu, Bihaću, Prozor - Rami i Mostaru.

Na provedenim obukama angažovani su treneri koji izabrani putem javnog poziva i koji su prošli trening trenera, i to: dr.sci Muamer Hodžić i Amra Hamzić, rukovodilac Službe za internu reviziju - glavni interni revizor, Grad Tuzla.

Cilj obuka je bio upoznati vijećnike sa važnošću i prednostima transparentnog finansiranja OCD iz općinskog/gradskog budžeta, kao i predstaviti ulogu općinskih/gradskih vijeća u planiranju i dodjeli sredstava OCD.

Modul obuke je pripremljen u okviru ranije faze Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira Evropska unija (EU) a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Aktivnosti projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine" naslanjaju se na projekat ReLOaD2.