U Novom Sarajevu održana obuka za predstavnike organizacija civilnog društva na temu: „Upravljanje projektnim ciklusom“

04.Apr.2023.
Novo Sarajevo PCM

U prostorijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo 29. i 30. marta ove godine održana je obuka iz oblasti „Upravljanja projektnim ciklusom“ za predstavnike organizacija civilnog društva.

Obuka se veže za Javni poziv za organizacije civilnog društva za predaju prijedloga projekata koji je objavila Općina Novo Sarajevo 20. marta ove godine i ima cilj da olakša učesnicima proces pripreme i izrade projektne aplikacije, kao i bolje razumijevanje aplikacione dokumentacije u okviru Javnog poziva.

Općina Novo Sarajevo još od 2015. godine vrši dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva iz svih oblasti djelovanja pa i boračkim putem LOD metodologije, odnosno putem javnog poziva, projektnim pristupom gdje se razvija jedan takmičarski odnos među OCD i gdje odlučujuću ulogu ima kvalitet predloženog pojekta odnosno njegov uticaj na širu društvenu zajednicu.

Organizator je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo. Obuka je održana u okviru projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave“ koji se naslanja na Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 kojeg finansira Evropska unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija.