U okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH ” održana obuka na temu facilitacije foruma građana u mjesnim zajednicama

07.Apr.2023.
MZ

U Sarajevu je 05.04.2023. godine u organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza opština i gradova Republike Srpske održana obuka za koordinatore iz partnerskih jedinica lokalne samouprave na temu facilitacije foruma građana u mjesnim zajednicama.

Ova obuka ima za cilj da omogući polaznicima da moderiraju/facilitiraju forume građana u svojim mjesnim zajednicama, odnosno da praktično primjene usvojena znanja i vještine tokom facilitacije foruma/zbora građana u mjesnim zajednicama.

Također, važno je da se osigura transfer znanja i drugim predstavnicima mjesnih zajednica o procesu vođenja i facilitacije foruma građana koji predstavljaju jedan širok participativni proces razgovora o zajedničkim problemima i rješenjima, sa grupom ljudi koja ima neki zajednički interes. Rezultati foruma građana su najčešće preporuke koje imaju snagu većine koja je artikulisala dati interes. Na osnovu datih preporuka vrlo često se razvijaju projektne ideje koje doprinose razvoju lokalne zajednice.

Tokom izvođenja praktičnih vježbi, koordinatori iz partnerskih jedinica lokalne samouprave su stekli osnovna znanja i vještine kao i tehnike rada facilitatora.

Ova aktivnost je provedena u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ kojeg finansiraju Vlada Švicarske i Švedska, a provodi UNDP. Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Savez opština i gradova Republike Srpske su partneri na ovom projektu.