Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini

Jačanje uloge MZ


7. juna/lipnja 2018. godine u Sarajevu je potpisan Ugovor između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine o provedbi aktivnosti na Projektu "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini", koji će trajati devet mjeseci. Ovaj projekat finansiraju Vlade Švicarske i Švedske, a provodi Razvojni program ujedinjenih nacija.

Ukupni cilj projekta Doprinos procesima jačanja učešća građana u procesima odlučivanja u jedinicama lokalne samouprave, pružanju kvalitetnih usluga i provedbi lokalnih inicijativa kroz mjesne zajednice. Specifični cilj projekta Kroz osiguravanje odgovarajuće podrške lokalnim vlastima i uvođenjem MZ metodologije i regulatornog okvira MZ-a kao usklađenog pristupa koji omogućuje inkluzivnije lokalno upravljanje Savez doprinosi procesima jačanja učešća građana u procesima donošenja odluka u jedinicama lokalne samouprave, pružanju kvalitetnih usluga i provedbi lokalnih inicijativa kroz mjesne zajednice. Očekivani rezultati Projektna intervencija će ostvariti dva specifična rezultata:

  1. Uspostavljena i funkcionalna Mreža za praktičare iz jedinica lokalne samouprave koji se bave poslovima mjesnih zajednica
  2. MZ metodologija i regulatorni okvir promovirani u jedinicama lokalne samouprave.

Do kraja 2018. godine, Savez u partnerstvu s UNDP-om, kroz ovaj projekat planira uspostaviti Mrežu praktičara iz jedinica lokalne samouprave zaduženih za rad sa mjesnim zajednicama i podržati horizontalnu integraciju ideja i dobrih praksi koje su do sada razvijene i provedene kroz projekat. Takođe, Savez će kontinuirano pružati informacije svim članicama u vezi s relevantnim aktivnostima projekta. Članovi navedene mreže će na svom prvom sastanku usvojiti poslovnik o radu i druge akte potrebne za uspostavu i funkcionisanje mreže. Pored toga, Savez će organizirati niz događanja za sve članice koji će promovirati metodologiju mjesnih zajednica kao alat za jačanje saradnje između jedinica lokalne samouprave i mjesnih zajednica (građana) i osigurati alate kroz model mogućih regulatornih okvira i akata. Primarne ciljne grupe za provedbu projekta su općine/gradovi, gradonačelnici i načelnici, pomoćnici gradonačelnika i načelnika, savjetnici i osoblje jedinica lokalne samouprave zaduženo za rad sa mjesnim zajednicama. Općenito, ciljnim grupama će se osigurati alati, znanja i savjetodavne usluge koje će im omogućiti usklađivanje procedura i izgradnju kapaciteta što će doprinijeti razvoju viših standarda učinkovitosti u lokalnoj samoupravi. Konkretnije, putem ponuđenih konferencija, sastanaka i učešća u mreži praktičara nadležnom osoblju iz općine/grada osigurat će se potrebna metodologija, alati i modeli dokumenata koji bi se mogli koristiti i prilagođavati za upotrebu u njihovim vlastitim lokalnim zajednicama. Nadalje, sve relevantne informacije bit će dostupne na web stranici i facebook stranici Saveza za druge zainteresirane strane i aktere.