Javni poziv za odabir konsultanta za praćenje (monitoring) projekata u Istočnom Sarajevu i Mostaru

14.Nov.2023.
jp

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (Savez) u okviru projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine“ raspisuje javni poziv za izbor konsultanta / konsultanata za provođenje monitoringa projekata organizacija civilnog društva (OCD) u gradovima Istočno Sarajevo i Mostar. 

Aktivnosti projekta Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine se provode u okviru „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2“ (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Cilj zadatka je monitoring realizacije projekata OCD koji su dodijeljeni u okviru javnog poziva kojeg su objavile i finansiraju jedinice lokalne samouprave (JLS).  Monitoringom projekata želi se osigurati uvid u ispunjavanje svih potrebnih procedura i pružiti smjernice za pravilno sprovođenje ugovornih obaveza. Zadatak također uključuje obuku na radnom mjestu i mentorstvo za predstavnike JLS kako bi stekli dodatne vještine i znanja za praćenje projekata OCD.

U tom kontekstu, do 2 konsultanta, po jedan u svakoj lokalnoj samoupravi (Mostar i Istočno Sarajevo), biće angažovana za praćenje realizacije projekata OCD.

Kandidati se mogu prijaviti za obje JLS, a ponude za svaku JLS moraju biti podnijete posebno, navodeći konsultantsku naknadu, putne troškove i sve ostale povezane troškove u bruto iznosu.

Raspodjela konsultantskih dana po JLS je sljedeća:

• Istočno Sarajevo - do 20 radnih dana

• Mostar - do 14 radnih dana

Finansijsku ponudu, uz priložene tražene dokumente, dostaviti putem e-maila na dino@sogfbih.ba ili pošte na sljedeću adresu:

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

Adresa: Musala br.5, 71 000 Sarajevo

s naznakom „Za javni poziv – monitoring OCD", najkasnije do 21.11.2023. godine do 16h.

Za dodatne informacije, zainteresirani se mogu javiti na telefon broj: 033 216 502, kontakt osoba je Edin Demirović.

Potpun tekst javnog poziva se nalazi ispod u dodatku.