Obuka za općinske/gradske vijećnike o ulozi organizacija civilnog društva i transparentnoj dodjeli sredstava iz općinskih/gradskih budžeta

05.Nov.2021.
Datum događaja
18.11.2021, Cijeli dan

Obuka za općinske/gradske vijećnike o ulozi organizacija civilnog društva i transparentnoj dodjeli sredstava iz općinskih/gradskih budžeta.

Obuka se održava u okviru projekta ReLOaD2.

Ciljevi obuke su prepoznati ulogu organizacija civilnog društva (OCD) i  njihov konkretan doprinos u lokalnom razvoju; prepoznati prednosti transparentnog finansiranja OCD iz općinskog/gradskog budžeta; prepoznati ulogu općinskih/gradskih vijeća i vlastitu ulogu u planiranju i dodjeli sredstava OCD.

Mjesto održavanja: Općina Centar Sarajevo, sala Općinskog vijeća

Vrijeme održavanja: 18.11.2021.

Trener: Amra Hamzić, Rukovodilac Službe za internu reviziju – glavni interni revizor, Grad Tuzla; edukator Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine