Održana obuka u Općini Centar

23.Mar.2023.
Centar 21.03.2023

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine", koji se realizira u okviru projekta jačanje lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), 21. marta 2023. godine u Općini Centar Sarajevo održao je obuku na temu: "Učešće građana i organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou".

Obuci je prisustvovalo više od 30 učesnika, vijećnika, sekretara i članova savjeta mjesnih zajednica i uposlenika Općine.

Gdin Samir Fazlić, vijećnik u Općinskom vijeću Centar Sarajevo je izjavio kako je Općina Centar u zadnjih nekoliko godina znatno unaprijedila saradnju sa nevladinim organizacijama i to upravo zahvaljujući ReLOaD projektu. Moderni oblici komuniciranja kao što su viber grupe i društvene mreže su također znatno unaprijedili angažman građana u procesima donošenja odluka.

Kao najveći nedostatak lokalnih zajednica u Kantonu Sarajevu gdin Fazlić je naveo preklapanje nadležnosti tako da Općina Centra bez odluka Grada i Kantona u mnogim djelatnostima ne može da djeluje.

Obuku je vodila gđa Amila Koso, direktorica JU „Centar za kulturu, sport i informisanje" Visoko i edukatorica Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Gđa Koso je istakla kako je Projekat ReLOaD2 kroz različite edukacije vijećnika i organizacija civilnog društva u partnerskim općinama omogućio lakši međusobni protok informacija te na koji način da delegiraju problema i aktivno učestvuju u donošenju odluka.

Na ovu istu temu, ranije je održana obuka u općinama Novo Sarajevo, Prozor-Rama, Vitez, te gradovima Bihać i Goražde.

Ciljevi obuke su upoznavanje vijećnika i službenika sa važnostima i oblicima učešća građana i organizacija civilnog društva (OCD) u donošenju odluka, kao i doprinijeti transparentnosti i većem uticaju građana i OCD na procese donošenja odluka u JLS.

Modul obuke je pripremljen u okviru ranije faze Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira Evropska unija (EU) a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Aktivnosti projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine" naslanjaju se na projekat ReLOaD2.