Dokumenti

Naslov Vrsta Format Datum
Direktiva 2009/28/EC o promicanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora Međunarodni dokumenti, Zakoni i podzakonski akti pdf/1.19 MB 25.01.2023.
Direktiva 2010/31/EC o energetskoj učinkovitosti zgrada Međunarodni dokumenti, Zakoni i podzakonski akti pdf/908.45 KB 25.01.2023.
Direktiva 2006/32/EC o energetskoj učinkovitosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama Međunarodni dokumenti, Zakoni i podzakonski akti pdf/897.37 KB 25.01.2023.
Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine Zakoni i podzakonski akti pdf/121.64 KB 25.01.2023.
Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine Zakoni i podzakonski akti pdf/130.71 KB 25.01.2023.
Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine Zakoni i podzakonski akti pdf/505.98 KB 25.01.2023.
Zakon o energetskoj efikasnosti u Federaciji BiH Zakoni i podzakonski akti pdf/524.6 KB 25.01.2023.
Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH Zakoni i podzakonski akti pdf/306.27 KB 03.11.2022.
Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH Zakoni i podzakonski akti pdf/258.82 KB 03.11.2022.
Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH Zakoni i podzakonski akti pdf/179.39 KB 03.11.2022.
Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u FBiH Zakoni i podzakonski akti pdf/128.35 KB 16.08.2020.
Zakon o turističkoj djelatnosti Zakoni i podzakonski akti pdf/171.56 KB 16.08.2020.
Zakon o sistemu državne pomoći u BiH Zakoni i podzakonski akti pdf/321.87 KB 16.08.2020.
Zakon o osnivanju federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH (bosanski jezik) Zakoni i podzakonski akti pdf/154.85 KB 16.08.2020.
Zakon o Gradu Široki Brijeg Zakoni i podzakonski akti pdf/4.25 MB 16.08.2020.
Zakon o Gradu Bihać Zakoni i podzakonski akti pdf/3.86 MB 16.08.2020.
Zakon o Gradu Goražde Zakoni i podzakonski akti pdf/94.91 KB 16.08.2020.
Odluka o izmjenama Odluke o visini posebnih vodnih naknada Zakoni i podzakonski akti, Odluke pdf/40.33 KB 19.02.2021.
Prilozi od 1. do 11. Zakoni i podzakonski akti doc/1.03 MB 19.02.2021.
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Zakoni i podzakonski akti docx/21.35 KB 19.02.2021.
Zakon o vodama (Zeničko-dobojski kanton) Zakoni i podzakonski akti pdf/298.58 KB 19.02.2021.
Zakon o vodama (Zapadnohercegovački kanton) Zakoni i podzakonski akti pdf/23.71 MB 19.02.2021.
Zakon o vodama (Unsko-sanski kanton) Zakoni i podzakonski akti pdf/176.36 KB 19.02.2021.
Zakon o vodama (Tuzlanski kanton) Zakoni i podzakonski akti pdf/129.21 KB 19.02.2021.
Zakon o vodama (Srednjobosanski kanton) Zakoni i podzakonski akti pdf/194.48 KB 19.02.2021.
Zakon o vodama (Kanton Sarajevo) Zakoni i podzakonski akti pdf/147.39 KB 19.02.2021.
Zakon o vodama (Hercegovačko-neretvanski kanton) Zakoni i podzakonski akti pdf/354.51 KB 19.02.2021.
Zakon o vodama (Bosansko-podrinjski kanton) Zakoni i podzakonski akti pdf/702.89 KB 19.02.2021.
Zakon o vodama (Kanton 10) Zakoni i podzakonski akti pdf/275.64 KB 19.02.2021.
Odluka o zaštiti izvorišta vrela Krupić Zakoni i podzakonski akti, Odluke pdf/3.56 MB 19.02.2021.
Zakon o vodama Sluzbene novine FBiH Zakoni i podzakonski akti pdf/545.23 KB 19.02.2021.
Uredba o vrstama i sadržzaju planova zastite od stetnoga djelovanja voda Zakoni i podzakonski akti pdf/183.07 KB 19.02.2021.
Uredba o uslovima ispustanja otpadnih v u okolis i sist javne kanalizac Zakoni i podzakonski akti pdf/274.75 KB 19.02.2021.
Uredba o opasnim i stetnim materijama u vodama Zakoni i podzakonski akti pdf/182.54 KB 19.02.2021.
Uredba o nacinu dodjele prava za vadenje materijala iz vodotoka Zakoni i podzakonski akti pdf/87.71 KB 19.02.2021.
Uredba o klasifikaciji voda Zakoni i podzakonski akti pdf/253.63 KB 19.02.2021.
Uredba o kategorizaciji vodotoka Zakoni i podzakonski akti pdf/257.16 KB 19.02.2021.
Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o usl ispustanja otp v u okolis i sis jav kanaliz Zakoni i podzakonski akti pdf/214.11 KB 19.02.2021.
Strategija upravljanja vodama FBiH Zakoni i podzakonski akti, Strategije pdf/840.12 KB 19.02.2021.
Rjesenje o proglasenju zasticenih podrucja Zakoni i podzakonski akti pdf/3.54 MB 19.02.2021.
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ref odn ovlasteni lab za ispitivanje vod, sadrzaj i nacin davanja ovlastI Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/117.21 KB 19.02.2021.
Pravilnik o uvjetima i krit koja mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumen na osnovu koje se izdaju vodni akti Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/237.65 KB 19.02.2021.
Pravilnik o utvrdivanju podrucja podloznih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/282.63 KB 19.02.2021.
Pravilnik o uspostavi i upravljanju informacijskim sustavom voda Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/58.3 KB 19.02.2021.
Pravilnik o sadrzaju, obliku, uslovima, nacinu izdavanja i cuvanja vodnih akata Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/219.26 KB 19.02.2021.
Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodenja evidencije i dostavljanja podataka o kolic zahvac v Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/206.47 KB 19.02.2021.
Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama i obalnom vodnom zemljistu Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/235.29 KB 19.02.2021.
Pravilnik o nacinu odrediv granice vod dobra i o postupku utvrd pripad zemlj cestice jav vod dobru Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/117.8 KB 19.02.2021.
Pravilnik o nacinu i uvjetima ogranc prava koristenja jav vod dobra Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/135.75 KB 19.02.2021.
Pravilnik o nac utvrd uslova za odredivanje zona sanit zastite i zastitnih mjera za izvorista vode za jav vodosnadb stanovnist Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/201.16 KB 19.02.2021.